Thursday, 13 August, 2020

Daily Archives: February 1, 2018

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall  KONKURS për plotësimin e vendit të punës për gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 2017/18   Një mësimdhënës/e të lëndës Informatikë me 85% të orarit të punës. Shënim: Kandidatët duhet të kenë së paku 2 vjet përvojë pune në mësimdhënie. Aplikimi: Afati i fundit për aplikim: ... Read More »