Wednesday, 3 June, 2020

Monthly Archives: May 2017

Festa e Abetares në “Mileniumi i Tretë”

7

Kaloi pothuajse një vit nga fillimi i klasës së parë, ditës kur për herë të parë nxënësit  e klasave të para u ulën në bankat shkollore për t’u nisur në një rrugëtim të gjatë drejt dijes. Mësuan shkronja, numra, fjalë e fjali, të shkruajnë e të lexojnë për bukuri fjalët e tyre më të dashura dhe libra të ndryshëm. Festa ... Read More »

Grupi i dramës

1

Gjatë javës së projekteve, ne grupin e dramës, mësimdhënëset Hana Selmani dhe Mirlinda Ramadani së bashku me nxënësit kanë shtjelluar temat e diversitetit, ngacmimeve (bullying) dhe tolerancës. Janë mbajtur një sërë aktivitetesh në formë loje si dhe është përgaditur një dramë që lidhet pikërisht me temën. Drama “One” nga shkrimtarja Kathryn Otoshi, është një dramë e njohur  që trajton temat ... Read More »

Same differences

s6

Në shoqërinë tonë, ne jemi të rrethuar nga dallimert etnike, religjioze, kulturore, gjinore,  e shumë të tjera. Grupet etnokultuore – pakicat kombëtare, grupet religjioze, pakicat racore janë pjesë përbërëse e hapësirës mes individit dhe shoqërisë.  Këto grupe bëjnë përpjekje për pranim publik dhe simbolik, kërkojnë t’u pranohet se janë identitete të dalluara kulturore dhe entitete. Qëllimi i këtij projekti ishte ... Read More »

Gara e germëzimit – Spelling Bee

image-0-02-05-d9f2cd349d256038c2b0d471ec0d4de1dfaa8ed9302498d6eff912f04aade72a-V

Javën e parë të muajit maj, si çdo vit tjetër, në shkollën tonë u organizua gara e germëzimit (Spelling Bee). Pas ushtrimeve në klasa dhe zgjedhjes së finalistëve, sot nxënësit garuan për vendet e para, dyta dhe të treta brenda grupeve përkatëse. Si çdo herë nxënësit shkëlqyen me pjesëmarrjen e tyre. Ndërkaq, nxënësit e niveleve më të larta, ndihmuan rreth ... Read More »

Puna e grupit “Barazia gjinore” gjatë kampit të Mësimit të Bazuar në Projekte

DSC_0250

Barazia gjinore është një prej vlerave thelbësore të një shoqërie demokratike. Një shoqëri e cila investon në arritjen e barazisë gjinore jo vetëm që çon në përmirësimin e jetës së vajzave dhe grave por edhe në transformimin pozitiv të mënyrës së jetuarit të djemve dhe burrave. Krijimi i mundësive të barabarta për ty dy gjinitë ndikon pozitivisht si në aspektet ... Read More »

Momente nga puna e grupit “Multikulturalizmi” gjatë kampit të Mësimit të Bazuar në Projekte

IMG_6978

Të jesh pjesë e familjes së madhe europiane duhet të jesh një shoqëri me vlera të larta demokratike. Demokracia mbijeton vetëm në një shoqëri ku  lulëzon toleranca. Toleranca lulëzon në shoqëri atëherë kur individët mësohen të përdorin “busullën e tolerancës” qytetare për të zgjidhur problemet. Dhe ne pikërisht këtë u munduam të kultivojmë tek nxënësit tanë gjatë javës së Mësimit ... Read More »