Wednesday, 21 August, 2019

Mësimdhënësit

Fitore Hoti
fitore.hoti@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Parashkollor
Edukatore – Klasa parafillore
Albina Hoxha
albina.hoxha@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Parashkollor
Ndihmës edukatore – Klasa parafillore
Lirika Bërdynaj

lirika@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënje dhe kurrikulë
Mësuese-Klasa e I-rë
c
Miranda Stavileci
miranda@mileniumi3.net
Master e Menaxhimit në Arsim
Mësuese-Klasa e I-rë
c
Adelina Çitaku
adelina.citaku@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi fillor
Mësuese – Klasa e I-rë
Lirie Belegu
lirije@mileniumi3.net
Baçelor i edukimit – Programi fillor
Klasa e II-të
Sevil Haxhija
sevil.haxhija@mileniumi3.net
Baçelor e Edukimit
Klasa e II-të
c
Vlora Mehmedi
vlora@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pedagogjisë – Master i shkencave pedagogjike
Klasa e III-të
c
Arlinda Idrizi
arlinda.idrizi@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi fillor
Mësuese ne zëvendësim Klasa III-të
c
Vllaznim Balidemaj
vllaznim@mileniumi3.net
Profesor i Mësimit klasor, Master “Udhëheqje në arsim”
Klasa e III-të
Udhëheqës i departamentit të ciklit klasor
c
Vjollca Pireva
vpireva@mileniumi3.net
Master i shkencave Pedagogjike
Klasa e III-të
Alida Thaçi
alida@mileniumi3.net
Profesoreshë e mësimit klasor
Klasa e IV-të
Udhëheqëse e departamentit të ciklit klasor
c
Bardha Buleshkaj
bardha.buleshkaj@mileniumi3.net
Baçelor e Edukimit
Klasa e IV-të
c
Fitore Sopa
fitore.sopa@mileniumi3.net
Baçelor i programit fillor
Klasa IV-të
c
Jetmira Xërxa
jetmira@mileniumi3.net
Master i Edukimit- Mësimdhënia dhe kurrikulat
Klasa e V-të
c
Njomza Kelmendi
njomza@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënie dhe kurrikulë
Klasa e V-të
c
Eljesa Maloku
eljesa.maloku@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi fillor
Ndihmës mësuese për klasat e katërta
Vjosa Ademaj
vjosa.ademaj@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi fillor
Ndihmës mësuese për klasat e treta
Diellza Elezaj
djellza.elezaj@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi fillor
Ndihmës mësuese për klasat e para
Jetlume Gashi
jetlume.gashi@mileniumi3.net
Studente e Edukimit – Programi fillor
Ndihmës mësuese për klasat e dyta
Agron Gashi
agron@mileniumi3.net
PHD / Letërsi dhe studime letrare
Klasat X, XI, XII
Kryesues i Këshillit të Klasave për Gjimnazin
c
Shpresa Rama
Shpresa.rama@mileniumi3.net
Baçelor i programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Klasat VI,VII
c
Violetë Pllana
violeta@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës shqipe dhe letërsisë Master i shkencave filologjike
Klasat VIII,IX
c
Indira Ibrani
indira@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Prime Time 1
c
Hana Selmani
hana@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Kl. III, IV-3, C1
c
Blerta Bërveniku Behluli
blerta.berveniku@gmail.com
Master i Administrimit të biznesit me fokus ne Ndërmarrësi dhe Konsulence
Post Advanced, Problem Based Learning
c
Edmond Ramadani
edmond.ramadani@mileniumi3.net
Profesor i gjuhës angleze
TOEFL
c
Besa Shala
besa.shala@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasa e IV-1 dhe V, B2, C2
c
Lisjeta Thaqi Jashari
lisjeta.thaqi@mileniumi3.net
Master i Shkencave Filologjike
Prime Time 2
c
Donika Idrizaj
Donika.idrizaj@mileniumi3.net
Master i i gjuhës angleze -Studime Amerikane
Klasa II, IV-2, Prime Time 3, Prime Time 4
c
Lumturije Bardhaj
lumturije@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasa parafillore, Klasa I, Prime Time 5, B1
c
Syzanë Tolaj
Syzane.tolaj@mileniumi3.net
MA i shkencave filologjike – Gjuhë dhe letërsi gjermane
Nivelet 1-3
c
Krenare Muriqi
krenare@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës gjermane
Klasa I, II, V; Nivelet I, II, IV, VI, VII
c
Valbona Prekorogja
valbona@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës gjermane
Klasa parafillore, III, IV; Nivelet II, III, IV, V
c
Florije Alickaj
florije@mileniumi3.net
Profesoreshë e Matematikës – Master i mësimdhënies dhe kurrikulës
Klasat VII, VIII
c
Endrit Rizanaj
Endrit.rizanaj@mileniumi3.net
Bachelor i Matematikës së përgjithshme
Klasat V
c
Teuta Mehmeti
teuta.mehmeti@mileniumi3.net
Baçelor e matematikës
Klasat X,XI, XII
c
Jeta Kingji
jeta.kingji@mileniumi3.net
Baçelor e Matematikës-Informatikës; Master i Edukimit-Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa VI dhe IX
c
Arta Shala
arta@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Biologjisë
Klasat IX, X, XI, XII
c
Besa Brahimi
besa.brahimi@mileniumi3.net
Inxhiniere e Biologjisë – Master i teknologjisë ushqimore
Klasat VI, VII, VIII
c
Shpëtim Kastrati
shpetim@mileniumi3.net
Master i kimisë
Klasat IX, X, XI, XII
c
Janina Xërxa
janina.xerxa@mileniumi3.net
Master i shkencave të kimisë
Klasa VII, VIII
c
Merita Berisha
merita@mileniumi3.net
Master e Menaxhmentit Gjeneral Internacional, Profesoreshë e fizikës
Klasat IX, X, XI, XII – Fizikë dhe Kl.XII – Astronomi
Udhëheqëse e departamentit të shkencave të natyrës
c
Lulzim Thaçi
lulzim.thaci@mileniumi3.net
Master i fizikës së përgjithshme
Klasat VI, VII, VIII
c
Alketa Hasani
alketa.hasani@mileniumi3.net
Prof. e Historisë dhe gjeografisë
Klasat VI, VII, VIII, IX, X – Histori
Udhëheqëse e departamentit të shkencave humane
c
Genc Dervishi
genc@mileniumi3.net
Profesor i gjeografisë – Master i shkencave të Gjeografisë
Klasat IX, X, XI, XII
c
Zymryte Avdiu
zymryte@mileniumi3.net
Profesoreshë e gjeografisë
Klasat VI, VII, VIII
c
Lumnie Behrami
lumnie.behrami@mileniumi3.net
Master e pedagogjisë
Klasat VI – X
c
Valmir Sadiku
valmir.sadiku@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Inxhinierisë Kompjuterike
Klasat IV, V, VI, IX-XII
c
Shehrije Balaj
shehrije@mileniumi3.net
Inxhiniere e Elektroteknikës
Klasat VII
c
Yllnora Gashi
yllnora@mileniumi3.net
Master i Solo këndimit
Klasat III-XI; Udhëheqëse e departamentit të shkathtësive
c
Mirlinda Ramadani
mirlinda@mileniumi3.net
Profesoreshë e pikturës
Klasat III-XI
c
Edona Cami
edona@mileniumi3.net
Profesoreshë e Kulturës fizike dhe sporteve
Klasat III-VIII
c
Jugert Koçiasi
jugert.kociasi@mileniumi3.net
Master profesional –Edukatë fizike dhe sportive
Klasat IX – XII
c
Nerxhivane Haziri Gjukaj
n.hazirigjukaj@mileniumi3.net
Master e gjuhës angleze dhe master e psikologjisë
Psikologe e Shkollës
c
Lekë Nikollbibaj
leke@mileniumi3.net
Master i Filozofisë
Klasa XII
c