Tuesday, 14 August, 2018

Mësimdhënësit

Lirie Belegu
lirije@mileniumi3.net
Arsimtare e Mësimit klasor
Klasa e I-rë
Sevil Haxhija
sevil.haxhija@mileniumi3.net
Baçelor e Edukimit
Klasa e I-rë
c
Donika Elshani
donika.elshani@mileniumi3.net
Baçelor e psikologjisë
Mësuese në zëvendësim
c
Vlora Mehmedi
vlora@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pedagogjisë – Master i shkencave pedagogjike
Klasa e II-të
c
Vllaznim Balidemaj
vllaznim@mileniumi3.net
Profesor i Mësimit klasor, Master “Udhëheqje në arsim”
Klasa e II-të
Udhëheqës i departamentit të ciklit klasor
c
Vjollca Pireva
vpireva@mileniumi3.net
Master i shkencave Pedagogjike
Klasa e II-të
Alida Thaçi
alida@mileniumi3.net
Profesoreshë e mësimit klasor
Klasa e III-të
Udhëheqëse e departamentit të ciklit klasor
c
Bardha Buleshkaj
bardha.buleshkaj@mileniumi3.net
Baçelor e Edukimit
Klasa e III-të
c
Fitore Sopa
fitore.sopa@mileniumi3.net
Baçelor i programit fillor
Klasa III-të
c
Jetmira Xërxa
jetmira@mileniumi3.net
Master i Edukimit- Mësimdhënia dhe kurrikulat
Klasa e IV-të
c
Njomza Kelmendi
njomza@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënie dhe kurrikulë
Klasa e IV-të
c
Lirika Bërdynaj

lirika@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënje dhe kurrikulë
Klasa e V-të
c
Miranda Stavileci
miranda@mileniumi3.net
Master e Menaxhimit në Arsim
Klasa e V-të
c
Arlinda Idrizi
arlinda.idrizi@mileniumi3.net
Bachelor i edukimit fillor
Ndihmëse mësuese e Kl.IV-të
c
Blerina Ibrahimi
blerina.ibrahimi@mileniumi3.net
Ndihmëse mësuese e Kl.III-të
c
Marigona Gashi
marigona.gashi@mileniumi3.net
Studente në Fakultetin e Edukimit
Ndihmëse mësuese Kl. I-rë
c
Agron Gashi
agron@mileniumi3.net
PHD / Letërsi dhe studime letrare
Klasat X, XI, XII
c
Shpresa Rama
Shpresa.rama@mileniumi3.net
Bachellor i programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Klasat VI,VIII,IX
c
Violetë Pllana
violeta@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës shqipe dhe letërsisë Master i shkencave filologjike
Klasat VII, VIII
c
Indira Ibrani
indira@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Prime Time 1 dhe Prime Time 3
c
Hana Selmani
hana@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Kl. II-të, Pre-inter.,Intermediate
c
Blerta Bërveniku Behluli
blerta.berveniku@gmail.com
Post Advanced
Post Advanced, Creativity and innovation
c
Besa Shala
besa.shala@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasa e I-rë, IV-të, Prime Time 2 dhe Prime Time 3
c
Lisjeta Thaqi Jashari
lisjeta.thaqi@mileniumi3.net
Master i Shkencave Filologjike
Prime Time 2, Advance
c
Donika Idrizaj
Donika.idrizaj@mileniumi3.net
Master i i gjuhës angleze -Studime Amerikane
Kl. III dhe IV , niv. II dhe III
c
Besjana Ajvazi
Besijana.ajvazi@mileniumi3.net
Bachelor i Gjuhës Gjermane
Kl.I,II,III dhe Niv. I dhe IV
c
Lumturije Bardhaj
lumturije@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Prime Time 5, Prime Time 4, Klasa e I-rë dhe Klasa V-të
c
Syzanë Tolaj
Syzane.tolaj@mileniumi3.net
MA i shkencave filologjike – Gjuhë dhe letërsi gjermane
Nivelet 1-3
c
Krenare Muriqi
krenare@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës gjermane
Klasa III,IV dhe VI; Nivelet 1-5 dhe Deutsch group
c
Valbona Prekorogja
valbona@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës gjermane
Klasa I,II dhe VI; Nivelet 1-5
c
Florije Alickaj
florije@mileniumi3.net
Profesoreshë e Matematikës – Master i mësimdhënies dhe kurrikulës
Klasat V,VI,XII-analizë
c
Dea Peja
Dea@mileniumi3.net
Klasa IX-të
c
Hava Kelmendi
hava@mileniumi3.net
Baçelor e Matematikës
Klasa IX
c
Endrit Rizanaj
Endrit.rizanaj@mileniumi3.net
Bachelor i Matematikës së përgjithshme
Kl.VIII dhe XII-2
c
Teuta Mehmeti
teuta.mehmeti@mileniumi3.net
Baçelor e matematikës
Klasat VII,X,XI,XII-Algjebër
c
Jeta Kingji
jeta.kingji@mileniumi3.net
Baçelor e Matematikës-Informatikës; Master i Edukimit-Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa VII,VIII,IX
c
Arta Shala
arta@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Biologjisë
Klasat VI,IX-XII
c
Besa Brahimi
besa.brahimi@mileniumi3.net
Inxhiniere e Biologjisë – Master i teknologjisë ushqimore
Klasat VII,VIII
c
Shpëtim Kastrati
shpetim@mileniumi3.net
Master i kimisë
Klasat VIII-XII
c
Janina Xërxa
janina.xerxa@mileniumi3.net
Master i shkencave të kimisë
Klasa VII
c
Merita Berisha
merita@mileniumi3.net
Master e Menaxhmentit Gjeneral Internacional, Profesoreshë e fizikës
Klasat IX, X, XI, XII (Fizikë) dhe Kl.XII/1 (Astronomi)
Udhëheqëse e departamentit të shkencave të natyrës
c
Lulzim Thaçi
lulzim.thaci@mileniumi3.net
Master i fizikës së përgjithshme
Klasat VI, VII, VIII
c
Alketa Hasani
alketa.hasani@mileniumi3.net
Prof. e Historisë dhe gjeografisë
Klasat VI,VII, VIII,IX,X,XII
Udhëheqëse e departamentit të shkencave humane
c
Genc Dervishi
genc@mileniumi3.net
Master i shkencave gjeografike
Klasat X,XI
c
Zymryte Avdiu
zymryte@mileniumi3.net
Profesoreshë e gjeografisë
Klasat VI-IX
c
Lumnie Behrami
lumnie.behrami@mileniumi3.net
Master e pedagogjisë
Klasat VI-X
c
Vjollca Sejdiu
vjollca.sejdiu@mileniumi3.net
Bachelor i inxhinierisë informatike
Klasat IX-XII
c
Shehrije Balaj
shehrije@mileniumi3.net
Inxhiniere e Elektroteknikës
Klasat VII,VIII
c
Yllnora Gashi
yllnora@mileniumi3.net
Master i Solo këndimit
Klasat III-XI Udhëheqëse e departamentit të shkathtësive
c
Mirlinda Ramadani
mirlinda@mileniumi3.net
Profesoreshë e pikturës
Klasat III-XI
c
Driton Mamaj
driton@mileniumi3.net
Magjistër i Kulturës fizike dhe sporteve
Klasat IX,X
c
Edona Cami
edona@mileniumi3.net
Profesoreshë e Kulturës fizike dhe sporteve
Klasat III-VIII
c
Jugert Koçiasi
jugert.kociasi@mileniumi3.net
Master profesional –Edukatë fizike dhe sportive
Kl. III-VIII
c
Mehmet Mehmeti
mehmet.mehmeti@mileniumi3.net
Master i Edukatës Fizike dhe Sportit
Klasat XI,XII
c
Nerxhivane Haziri Gjukaj
n.hazirigjukaj@mileniumi3.net
Master e gjuhës angleze dhe master e psikologjisë
Intermediate dhe Upper Intermediate dhe X,XI,XII
c
Fatmire Krasniqi
fatmire.rizani@mileniumi3.net
Ekonomiste
Klasa XII
c
Merita Shala
merita.shala@mileniumi3.net
Master i Sociologjisë
Klasa XII
c
Edmond Ramadani
edmond.ramadani@mileniumi3.net
Profesor i gjuhës angleze
TOEFL
c
Lekë Nikollbibaj
leke@mileniumi3.net
Master i Filozofisë
Klasa XII
c