Thursday, 17 August, 2017

Mësimdhënësit

Vlora Mehmedi
vlora@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pedagogjisë – Master i shkencave pedagogjike
Klasa e I-rë
c
Vllaznim Balidemaj
vllaznim@mileniumi3.net
Profesor i Mësimit klasor
Klasa e I-rë
Udhëheqës i departamentit të ciklit klasor
c
Vjollca Pireva
vpireva@mileniumi3.net
Master i shkencave Pedagogjike
Klasa e I-rë
Alida Thaçi
alida@mileniumi3.net
Profesoreshë e mësimit klasor
Klasa e II-të
Udhëheqëse e departamentit të ciklit klasor
c
Bardha Buleshkaj
bardha.buleshkaj@mileniumi3.net
Bachelor e Edukimit
Klasa e II-të
c
Teuta Gashi
teuta.gashi@mileniumi3.net
Master i shkencave Pedagogjike
Klasa e II-të
c
Jetmira Xërxa
jetmira@mileniumi3.net
Master i Edukimit- Mësimdhënia dhe kurrikulat
Klasa e III-të
c
Njomza Kelmendi
njomza@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënie dhe kurrikulë
Klasa e III-të
c
Lirika Bërdynaj

lirika@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënie dhe kurrikulë
Klasa e IV-të
c
Miranda Stavileci
miranda@mileniumi3.net
Master e Menaxhimit në Arsim
Klasa e IV-të
c
Lirie Belegu
lirije@mileniumi3.net
Arsimtare e Mësimit klasor
Klasa e V-të
c
Donika Elshani
donika.elshani@mileniumi3.net
Mësuese në zëvendësim
Klasa e V-të
c
Blerta Berisha
blerta.berisha@mileniumi3.net
Bachelor e Edukimit
Ndihmëse mësuese e Kl.IV-të
c
Sevil Haxhija
sevil.haxhija@mileniumi3.net
Bachelor e Edukimit
Ndihmëse mësuese Kl.II-të
c
Blerina Veliu
blerina.veliu@mileniumi3.net
Barchelor i Edukimit
Ndihmëse mësuese Kl. I-rë
c
Marigona Gashi
marigona.gashi@mileniumi3.net
Studente në Fakultetin e Edukimit
Ndihmëse mësuese Kl. III-të
c
Agron Gashi
agron@mileniumi3.net
Magjistër i shkencave Filologjike Bachelor i Shkencave Politike
Klasat X, XI, XII
Udhëheqës i departamentit të shkencave humane
c
Fatmir Fejziu
fatmir@mileniumi3.net
MA, Drejtimi Arsimor – Profesor i Gjuhës shqipe dhe letërsisë
Klasat V, IX, X
c
Violetë Pllana
violeta@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës shqipe dhe letërsisë Master i shkencave filologjike
Klasat VI, VII
c
Fitore Mala
fitore.mala@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës shqipe dhe letërsisë
Klasat VII, VIII,XI
c
Indira Ibrani
indira@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Shkolla e mesme e ulet Prime Time 1
c
Hana Selmani
hana@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Kl. I-rë dhe PrimeTime 4
c
Blerta Bërveniku Behluli
blerta.berveniku@gmail.com
Post Advanced
Post Advanced, Creativity and innovation
c
c
Besa Shala
besa.shala@mileniumi3.net
Bachelor e Gjuhës angleze
Niveli III dhe IV,Kl III-të, Kl. V-të
c
Lisjeta Thaqi Jashari
lisjeta.thaqi@mileniumi3.net
Master i Shkencave Filologjike
Kl. II-të, Niveli i V-të
c
Lumturije Bardhaj
lumturije@mileniumi3.net
Bachelor e Gjuhës angleze
Prime time 3,Kl. IV-të dhe V-të
c
Syzanë Tolaj
Syzane.tolaj@mileniumi3.net
Bachelor e Gjuhës gjermane
Nivelet 1-3
c
Krenare Muriqi
krenare@mileniumi3.net
Bachelor e Gjuhës gjermane
Klasa 1, 2 & 4; Nivelet 1-5 & Deutsch group
c
Valbona Prekorogja
valbona@mileniumi3.net
Bachelor e Gjuhës gjermane
Klasa 3 & 5; Nivelet 1-5
c
Florije Alickaj
florije@mileniumi3.net
Profesoreshë e Matematikës – Master i mësimdhënies dhe kurrikulës
Klasat VI,VIII, X,XII
c
Hava Kelmendi
hava@mileniumi3.net
Arsimtare e Matematikës
IX,VIII,X/2
c
Teuta Mehmeti
teuta.mehmeti@mileniumi3.net
Bachelor e matematikës
Klasat X, XI,XII
c
Jeta Kingji
jeta.kingji@mileniumi3.net
Bachelor e Matematikës
Klasa V, VII
c
Arta Shala
arta@mileniumi3.net
Inxhiniere e Biologjisë
Klasat VIII/1,IX-XII
c
Besa Brahimi
besa.brahimi@mileniumi3.net
Inxhiniere e Biologjisë – Master i teknologjisë ushqimore
Klasat VI,VII,VIII/2
c
Shpëtim Kastrati
shpetim@mileniumi3.net
Master i kimisë Bachelor i Infermierisë
Klasat VIII-XII
c
Janina Xërxa
janina.xerxa@mileniumi3.net
Master i shkencave të kimisë
Klasa VII
c
Merita Berisha
merita@mileniumi3.net
Master e Menaxhmentit, Profesoreshë e fizikës
Klasat IX, X, XI, XII (Fizikë) dhe Kl.XII/1 (Astronomi)
Udhëheqëse e departamentit të shkencave të natyrës
c
Lulzim Thaçi
lulzim.thaci@mileniumi3.net
Master i fizikës së përgjithshme
Klasat VI, VII, VIII
c
Alketa Hasani
alketa.hasani@mileniumi3.net
Prof. e Historisë dhe gjeografisë
Klasat VI,IX,X,XI,XII
c
Lendita Ahmetaj Shala
lendita.ahmetajshala@mileniumi3.net
Master e Historisë
Klasat VII dhe VIII
c
Genc Dervishi
genc@mileniumi3.net
Master i shkencave gjeografike
Klasat X-XII
c
Zymryte Avdiu
zymryte@mileniumi3.net
Profesoreshë e gjeografisë
Klasat VI-IX
c
Lumnie Behrami
lumnie.behrami@mileniumi3.net
Master e pedagogjisë
Klasat VI-XI
c
Valmir Sadiku
valmir.sadiku@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Inxhinierisë Kompjuterike
Klasat IX-XII
c
Shehrije Balaj
shbalaj@mileniumi3.net
Inxhiniere e Elektroteknikës
Klasat VI-VIII
c
Yllnora Limani
yllnora@mileniumi3.net
Profesoreshë e Kulturës muzikore
Klasat III-XI Udhëheqëse e departamentit të shkathtësive
c
Mirlinda Ramadani
mirlinda@mileniumi3.net
Profesoreshë e pikturës
Klasat III-XI
c
Driton Mamaj
driton@mileniumi3.net
Magjistër i Kulturës fizike dhe sporteve
Klasat IX,X,XI
c
Edona Cami
edona@mileniumi3.net
Profesoreshë e Kulturës fizike dhe sporteve
Klasat III-VII, VIII/1
c
Mehmet Mehmetin
mehmet.mehmeti@mileniumi3.net
Master i Edukatës Fizike dhe Sportit
Klasat VIII/2,X/3, XII
c
Nerxhivane Haziri Xhukaj
n.hazirixhukaj@mileniumi3.net
Master e gjuhës angleze dhe master e psikologjisë
Klasa XI-XII
c
Fatmire Krasniqi
fatmire.rizani@mileniumi3.net
Ekonomiste
Klasa XI-XII
c
Merita Shala
merita.shala@mileniumi3.net
Bachelor Sociologjisë
Klasa XI-XII
c
Edmond Ramadani
edmond.ramadani@mileniumi3.net
Profesor i gjuhës angleze
TOEFL
c
Lekë Nikollbibaj
leke@mileniumi3.net
Bachelor i Filozofisë dhe i shkencave Politike
Klasa XII
c