Wednesday, 25 November, 2020

PREZANTIME ME NDËRLIDHJE LËNDËSH E FUSHASH KURRIKULARE

Në këtë kuadër në departamentin e shkencave të natyrës këto ditë u mbajtën dy prezantime me interes, “Të mësuarit e matematikës në mënyrë praktike” nga mësimdhënësja, znj. Teuta Mehmeti dhe “Gjendja e ujërave në Republikën e Kosovës” nga Genc Dervishi, mësimdhënës i gjeografisë. Që të dyja këto prezantime kishin lidhje ndërlëndore e lidhje mes fushave kurrikulare.