Wednesday, 25 November, 2020

SFIDAT DHE PËRPARËSITË E MËSIMDHËNËSVE TË RINJ

Për temën “Sfidat dhe përparësitë e mësimdhënësve të rinj” foli para anëtarëve të departamentit të shkencave natyrore z. Endrit Rizanaj, mësimdhënës i matematikës. Ai shpalosi çaste nga përvoja e tij, duke sjellë para kolegëve si sfida ashtu edhe përparësi që z. Rizanaj i konsideron gjatë punës si mësimdhënës i ri në shkollën tonë.