Wednesday, 25 November, 2020

World Refugee Day

Nxënësit e klasave te V-ta të shkollës “Mileniumi i Trete” sot vizituan UNHCR – në Prishtine për të shënuar Ditën Botërore të Refugjateve!

Shefi i misionit z. Erol Arduç shpjegoi për nxënësit misionin që ka organizata botërore UNHCR.

Nxënësit patën rastin që të parashtronin pyetje të ndryshme për z.Arduç i cili në asnjë moment nuk hezitoi që të përgjigjej.

UNHCR për të shënuar World Refugee Day kishin përgatitur edhe befasi të shumta për nxënësit.

Klasat e V- ta falënderojnë prindin që organizoi vizitën z. Ermira Hatipi