Tuesday, 22 September, 2020

Realizimi i “Beep Testit” përmes Microbitit

MicroRun ishte aplikacioni të cilin nxënësit e klubit M3 Coders e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është realizimi i “Beep Testit” përmes microbitit dhe testimi i tij në praktikë. Kësaj radhe më i lehtë ishte programimi aplikacionit se sa testimi i tij :P