Thursday, 4 June, 2020

ÇËSHTJET EPISTEMOLOGJIKE NË FILOZOFINË E EDUKIMIT

Në takimin e Departamentit të Shkencave Shoqërore, profesori i Filozofisë Lekë Nikollbibaj prezantoi temën: “Çështjet epistemologjike në filozofinë e edukimit”.

Përmes këtij prezantimi u shpalosën dhe u diskutuan çështje si: qëllimet epistemike të edukimit, besueshmëria në mësimnxënie dhe rreziku i indoktrinimit dhe përmbajtja epistemike e kurrikulës me theks të veçantë primariteti i lëndëve dhe i asaj që duhet të mësohet në shkollat tona.