Thursday, 4 June, 2020

Komunikimi përmes kodit të Morsit

Kodi i Morsit ishte projekti të cilin nxënësit e klubit M3 Coders e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është komunikimi përmes kodit të Morsit duke dërguar dhe pranuar sinjale prej një mikrobiti në mikrobitin tjetër.