Thursday, 4 June, 2020

Gara Globale e Gjuhë s Angleze KANGURI

Më 13.04.2019 u mbajt Gara Globale e Gjuhë s Angleze KANGURI.

Shkolla jonë  u zgjodh si shkollë  fituese në  dy fazat e mbajtjes së  garë s në  Kosovë .Finalisti i Nivelit A1, nxënësi Lurni Ejupi (V-2) do ta përfaqësojë  Kosovë n në  Garat Ndërkombëtare  KGL Contest 2019 Global Event në Novi Sad, Serbi.Nxënësja e Nivelit A2, Tiara Mustafa (VI-1) fitoi vendin e tretë  në  këtë  garë. Jemi krenarë  që  edhe shumë  garues të  tjerë  nga shkolla “Mileniumi i Tretë ” arritën rezultate të  larta dhe janë  kualifikuar si garues të  dalluar.