Tuesday, 22 September, 2020

Matja e hapave përmes Microbitit

Step Counter ishte projekti të cilin nxënësit e klubit M3 Coders e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është matja e hapave gjatë ecjes apo vrapimit duke e shndërruar Microbitin si një matës të hapave.

Më shumë: www.mileniumi3.net