Tuesday, 14 July, 2020

Fëmijët takojnë veterinarin

“Sytë e kafshëve e kanë fuqinë të flasin gjuhë te mrekullueshme” kjo thënie nga Martin Buber mund të jetë përmbledhje e çdo bisede që bëhet nga nxënësit për kafshët.

Këto biseda dhe kapitulli mësimor “I duam kafshët” kanë qenë “shkaktari” që ne kemi ftuar për një ligjëratë z. Jeton Muhaxhiri (prind i nxënëses Mjellma Muhaxhiri).
Z. Muhaxhiri që një kohë të gjatë ushtron profesionin e veterinarit dhe ne patëm mundësinë që të largojmë pothuajse çdo pikëpyetje për këtë profesion dhe botën e kafshëve.

Falënderojmë z. Jeton për këshillat, informatat dhe përvojat e sjellura në klasë.

v1 v2 v3 v4