Thursday, 4 June, 2020

JAVA E GJUHËS SHQIPE

Kjo javë është Java e Gjuhës Shqipe.
Nxënësit e klasave të 6-ta, të 7-ta dhe të 8-ta sot lekturuan një tekst. Teksti ishte me gabime drejtshkrimore, trajta dialektore dhe me probleme të natyrës sintaksore. Për të redaktuar tekstin nxënësit përdorën Drejtshkrimorin (AS 2.0) përmes uordit, Drejtshkrimin e Gjuhës Shqipe online dhe FESH-in.
Java do të karakterizohet me aktivitete të ndryshme mësimore e argëtuese.
FESHi

viber image 2019-04-17 , 11.44.54

viber image 2019-04-17 , 11.44.55