Sunday, 24 January, 2021

Lule për më të dashurën nënë!

Duart e vogla punëtore, sot punuan lule për më të dashurën e tyre, nënën. Përgjatë aktivitetit na u bashkangjit edhe prindi Lisjeta Thaqi-Jashari ( nëna e Dinës) e cila na ndihmoj në realizimin e këtij aktiviteti.