Sunday, 24 January, 2021

“Fal një dhuratë, fito një buzëqeshje”

E nisëm kështu ditën duke dhuruar shumë dashuri me fëmijët parafillor, të cilët kanë përgatitur dhurata me dashuri për moshatarët e tyre.
Në përkrahje të kampanjës “Përgatite dhuratën vet, jep dashuri për dikë që se pret” iu bashkuan edhe grupi parafillor duke e mbështetur organizatën “Nëna dhe fëmijë të lumtur”.