Sunday, 24 January, 2021

Njoftim

Të nderuar prindër,

Më poshtë gjeni orarin e nxënësve për datat 27 dhe 28 dhjetor 2018.

Orari

 

 

 

 

 

 

 

Me respekt,

Shkolla “Mileniumi i Tretë”