Sunday, 24 January, 2021

Llojet e Rrjetave në Internet

Përdorimi i pajisjeve të shumta kompjuterike për qasje në Internet krijojnë vështirësi të ndryshme për menaxhimin e rrjetit të Internetit. Disa nga këto vështirësi si dobësimi i shpejtësisë së pranimit të informacioneve, kufizimi i pajisjeve që munden me u qas në rrjet, krijimi i nën rrjetave brenda një rrjeti dhe llojet e rrjetave ishin temat për të cilat na njoftuan gjatë prezantimit të tyre nxënësit: Rroni, Andi, Ruzhdiu dhe Zgjimi. Gjithashtu na njoftuan dhe propozuan ide të ndryshme se si ti tejkalojmë këto vështirësi.

Përgëzime për punën e shkëlqyer nga nxënësit: Rron Gunga, Andi Bajgora, Rruzhdi Popova dhe Zgjim Beha.

Më shumë: www.mileniumi3.net