Friday, 4 December, 2020

Identifikimi i web faqeve të sigurta në Internet

Mbrojta e fëmijëve nga rreziqet potenciale në internet është një nga sfidat më të mëdha jo vetëm për nxënësit por edhe për të gjithë njerëzit në mbarë botën. Përmes këtij punimi nxënësit e klasës së njëmbëdhjetë na treguan për:

  • Llojet e web faqeve.
  • Këshilla se si ti identifikojmë web faqet e sigurta?
  • Këshilla se si të lundrojmë sigurt në Internet.

Përgëzime për punën e shkëlqyer nga nxënësit: Verona Kastrati, Redon Dalipi, Edi Nushi dhe Alba Deçani.