Friday, 22 January, 2021

Produkte të përsosura në finalizim të Javës së Mësimit të Bazuar në Projekte

Ajo çfarë u pa sot në ekspozitën e hapur në fund të Javës së Projekteve ishte mbresëlënëse. Gjatë kësaj jave nxënësit tanë arritën të realizojnë qëllimet e paracaktuara në bashkëpunim me mësimdhënësit e tyre. Kreativiteti, shkathtësia hulumtuese e krijuese u zhvilluan gjatë Mësimit të Bazuar në Projekte, ndërsa performanca e prezantimit u vlerësua nga të gjithë e edhe nga prindërit që ishin prezentë.