Saturday, 22 February, 2020

Trashëgimia jonë kulturore-historike, thesar i paçmuar

Një popull i cili nuk ka njohuri për kulturën, origjinën dhe të kaluarën e tij, është si pema pa rrënjë thotë një thënie e vjetër, andaj pika të vizitës sonë sot, me nxënësit e klasave të gjashta, në orët e historisë dhe gjeografisë, ishin pikërisht dy qendra të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore dhe historike: Parku Arkeologjik Ulpiana dhe Shpella e Gadimes.