Wednesday, 15 July, 2020

Prezantime e ligjërata të ndryshme në takime të Departamenteve

Në kuadër të Zhvillimit Profesional me Bazë në Shkollë, po mbahen prezantime e ligjërata të ndryshme në takime të Departamenteve, nga kolegët për kolegët.
Këtë herë, në Departamentin e gjuhëve të huaja, patëm rastin të dëgjojmë një prezantim të përgatitur nga mësimdhënësja e psikologjisë dhe gjuhës angleze, Nerxhivane Haziri Gjukaj për emocionet, motivimin dhe ndërlidhjen në mes tyre.