Sunday, 17 January, 2021

Nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta arrijnë rezultatet të shkëlqyera në teste të ECDL-it

Nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta u testuan në modulin “Word” , duke arritur kështu rezultate të jashtëzakonshme me një kalueshmëri prej 96% dhe me mesatare 90%.

Shkolla “Mileniumi i Tretë”, përgëzon të gjithë nxënësit për përkushtimin e treguar.

ecdl ECDL_ft_rgb