Wednesday, 25 November, 2020

Muzikë, argëtim dhe kënaqësi, solli në klasën tonë zonja Liridona Ejupi, nëna e nxënësit Lurni Ejupi

Prezenca e saj në klasë, krijoi atmosferë pozitive dhe frymë festive.

Duke qenë pjesë e aktivitetit, nxënësit në bashkëpunim me zonjën Liridona, përgatitën një ëmbëlsirë festive.

Klasa IV – 2 e falënderon zonjën Liridona për kënaqësinë dhe aktivitetin që solli tek ne.