Thursday, 21 January, 2021

Video workshop në gjuhën gjermane

Në kuadër të projektit PASCH, nxënësit e Shkollës sonë, së bashku me the Erfindenker realizuan një video workshop në gjuhën gjermane. Ata patën mundësinë të përgatisin skenare të cilat pastaj i jetësuan në skenë.

Falenderojmë thë Erfindenker për ndihmën e dhënë në realizimin e projektit.