Friday, 22 January, 2021

Duart e vogla punëtore gjatë Mësimit të Bazuar në Projekte

Duart e vogla punëtore,  nxënësit e klasave I – V,  gjatë këtyre ditëve po punojnë në këto tema:

Klasat I dhe II:

  • Modelim i figurave me shkronja dhe numra;
  • Shenjat e komunikacionit;
  • Ushqimet e shëndetshme;
  • Kafshët.

Klasat III, IV dhe V:

  • Sistemi diellor;
  • 7 Mrekullitë e botës;
  • Fakte interesante;
  • Trupi ynë;
  • Toka.