Tuesday, 26 January, 2021

Vizita në bibliotekën Përrallat

Më datë 24.10.2014, klasat e para realizuan një vizitë njëorëshe në bibliotekën Hivzi Sulejmani – dega “Përrallat”. Gjatë kësaj vizite, nxënësit u njohën me ambientin fizik të bibliotekës. Ata patën rastin të dëgjojnë dy përralla të lexuara nga bibliotekaret, nga të cilat mundën të nxjerrin porosi shumë të vlefshme për ta, si: t’i largohen gënjeshtrës, mos t’iu ikin detyrave dhe përgjegjësive, të ndihmojnë të tjerët, etj.. Poashtu, ata komentuan vetë përrallat, thanë vjersha dhe u argëtuan me këngë të moshës së tyre.

Nxënësit u kthyen në shkollë duke folur gjatë tërë kohës për përshtypjet nga vizita në bibliotekë.

Vizita në bibliotekën Përrallat Vizita në bibliotekën Përrallat Vizita në bibliotekën Përrallat Vizita në bibliotekën Përrallat