Monday, 16 December, 2019

Nxënësit dallojnë ngjyrat, krahasojnë elementet dhe shprehin kreativitetin e tyre me duart e tyre të arta