Monday, 1 June, 2020

Çaste pune gjatë orës së gjuhës angleze në klasat e dyta

Nxënësit mësuan për rëndësinë e riciklimit dhe nga kutitë e këpucëve ndërtuan dhoma, të cilat i emëruan në gjuhën angleze. Produktin final – një shtëpi përplot dhoma – e shfrytëzuan për të luajtur role në mënyrë që të praktikojnë dialogje në gjuhën angleze.