Monday, 1 June, 2020

Njeriu dhe Libri janë të gjallë…

Gjyshi, Ymer Berbati ishte në mjedisin e klasës V/1. Ai dha këshilla shumë të rëndësishme për librin dhe jeten. Vizita e tij u realizua në kuadër të projekteve modulare për Librin.

” Njeriu dhe Libri janë të gjallë ” ishte njëra nga shumë porositë që na e tha gjyshi Ymer.

Jemi shumë falënderues për gjyshin plot jetë e gjallëri për Librin!