Monday, 1 June, 2020

Këndshëm lexojmë, mbajmë orën mësimore

Në freskinë e mëngjesit, klasat e pesta lexuan dhe komentuan tekstin “Telashet e Katerines”.