Wednesday, 25 November, 2020

Këtë javë po realizohet zhvillimi profesional me bazë në shkollë – Zbatimi në praktikë i Kurrikulës Bërthamë

DSC_0003 DSC_0004 (2) DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0035 DSC_0040