Wednesday, 3 June, 2020

Vizitë në Muzeun Arkeologjik në qytetin e Durrësit

Në kuadër të aktiviteteve gjatë Mësimit të Bazuar në Projekte, nxënësit e klasave të 6-ta dhe të 7-ta, vizituan Muzeun Arkeologjik në qytetin e Durrësit ku u njohën me lashtësinë e këtij qyteti mijëra vjeçar.

8 7 6 5 4 3 2 1