Sunday, 17 January, 2021

Vizitë shoqërore në “Cineplexx”

Në kuadër të projektit “Kosovision Contest”, klasat e pesta realizuan një vizitë në “Cineplexx” së bashku me fëmijët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Fëmijët, së bashku shikuan filmin “The Boss Baby” dhe u kënaqën duke biseduar dhe ndenjur së bashku. Kjo vizitë njëherësh shënjon edhe afrimin e përmbylljes së projektit “Fëmijët për fëmijë”, në kuadër të “Kosovision Contest”.

IMG_5750 IMG_5756 IMG_5757 IMG_5761 IMG_5762