Friday, 22 January, 2021

“Skënderbeu”-Reçak

Gjatë muajit maj dhe qershor u realizua projekti i klasave të katërta: Aktivitete relaksuese me nxënësit e shkollës “Skënderbeu”-Reçak.

Projekti u realizua në fshatin Reçak dhe në shkollën Mileniumi i Tretë. Në fshatin Reçak u mbajtën aktivitete relaksuese ku ishin të përfshirë nxënësit e klasave të katërta të shkollës sonë dhe nxënësit e klasave të katërta dhe të dyta të shkollës së Reçakut. Për sigurimin e pajisjeve për këtë aktivitet fëmijët kontribuan me nga 3 euro dhe në fund të aktivitetit këto pajisje mbetën si dhuratë e shkollës së Reçakut.

"Skënderbeu"-Reçak