Tuesday, 26 January, 2021

Në klubin “M3 CODERS” nxënësit e klasave të katërta dhe të pesta shfaqin aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve të ndryshme duke i shfrytëzuar algoritmet

IMG_4162 IMG_4167 IMG_4168 IMG_4169 IMG_4171 IMG_4173 IMG_4174 IMG_4175 IMG_4176 IMG_4181 IMG_4184 IMG_4186 IMG_4187 IMG_4188 IMG_4189 IMG_4190 IMG_4191 IMG_4192 IMG_4195 IMG_4197 IMG_4199 IMG_4203 IMG_4206 IMG_4209 IMG_4210 IMG_4211 IMG_4213 IMG_4215 IMG_4216 IMG_4217 IMG_4218 IMG_4219 IMG_4222 IMG_4223 IMG_4224 IMG_4225 IMG_4228 IMG_4229 IMG_4231 IMG_4233 IMG_4234 IMG_423520