Tuesday, 26 January, 2021

Takimet e përbashkëta me prindër

Të nderuar prindër,

Këtë vit mbledhjet e përbashkëta me prindër do të organizohen sipas këtij orari:

 

mbledhje

 

 

 

 

Të gjitha mbledhjet mbahen në klasat ku mësojnë nxënësit.

Shpresojmë se do të gjeni mundësi për të marrë pjesë në mbledhje.