Tuesday, 26 January, 2021

Orari mësimor për 5 dhe 6 shtator 2016

Të nderuar prindër të shkollës “Mileniumi i Tretë”,

Sipas MASHT, mësimi për ditën e parë të vitit të ri shkollor shtyhet për të hënën me 5 shtator .

Në tabelën e mëposhtme e keni orarin për dy ditët e para të vitit të ri  shkollor 2016/17.

Orari_shkollor_new