Tuesday, 26 January, 2021

Klubi  i  mundësive  për rekreacion ,kreativitet,krijim,ndërtim

Gjatë punës në Klubin e mundësive, nxënësit reagonin ndaj njëri-tjetrit ,por reagimet e tyre zhvilluan  shumë elemente    kreative të besueshme dhe të pëlqyeshme për të gjithë   nxënësit ,pjesëmarrës në këtë  klub. Talentin e tyre e shprehën  me produkte finale  të ndryshme .

Viona Reçica e përmbylli punën e saj me poezi dhe ese të shkruara në  dy gjuhë. Ajo e ka pasion shkrimin. (Shkarko këtu)