Friday, 4 December, 2020

Mësojmë duke mësuar

Në të gjitha orët e lëndës së Gjuhës shqipe dhe Letërsisë, nëpër të cilat kaloi dhe la gjurmë mendimi krijues i nxënësve me një intencë sprovuese në mënyrën e shprehjes nëpër esetë e tyre letrare, duke futur në shkrim imazhe të ndryshme që prekin në kujtesën e tyre. Këto shkrime letrare, ne i shfaqëm si pjesë e kurorëzimit të mundit me punën e nxënësve të klasave të dhjeta. Në sistemim e punës së krijimeve të nxënësve, me theks të veçantë në mesazhe të nxjerra nga shkrime të ndryshme, nxënësit shpërfaqin fuqishëm dhe plotësisht diskursin që rezulton nga kultura e tuar në debate me tema të ndryshme, që i përgatisin për një jetë aktive. Shkrimet ndërlidhen fuqishëm me kodet tematike për ngritje të nivelit të menduarit e të kritikuarit. Përmbledhja  e punëve  të tyre u titullua me emrin: MËSOJMË DUKE MËSUAR. (Shkarko këtu)