Sunday, 24 January, 2021

Parandalimi i ngacmimeve seksuale në institucionet shkollore

Në shkollën jo publike, “Mileniumi i Tretë”, kishim nderin dhe kënaqësinë që në kuadër të kampanjës së Policisë  së  Kosovës  lidhur me temën: “ Parandalimi i ngacmimeve seksuale në institucionet shkollore” të mbahet një ligjeratë nga pjesëtarë të Policisë së Kosovës në bashkëpunim me mësimdhënësen e lëndës Edukatë Qytetare.

Qëllimi i  ligjeratës ishte sensibilizimi i nxënësve të shkollës  jo publike  “Mileniumi i Tretë” lidhur me trendin e shpejtë të paraqitjes së kësaj  dukurie shumë problematike edhe në shoqërinë kosovare.

Ndjekës të kësaj ligjerate ishin nxënësit e klasave 6-12. Ligjerata u ndoq me shumë interes nga nxënësit. Pyetje të ndryshme u shtruan nga ata dhe theks i veçantë iu kushtua parandalimit të këtyre dukurive, me qëllim të minimizimit të paraqitjes së ngacmimeve seksuale nëpër shkolla dhe më gjerë.

U jemi mirënjohës dhe falënderues Policisë së Kosovës për bashkëpunim të vazhdueshëm me shkollën jo publike “Mileniumi i Tretë.” Në fund Policia e Kosovës është shpërblyer me një pikturë të punuar nga nxënësit.

1-p1 2-p2 3-p3 4-p4