Saturday, 23 January, 2021

Prezantime dhe produkte kreative në Mësimin e Bazuar në Projekte

Kënaqësi, kreativitet dhe përkushtim në Javën e Projekteve!

Projekti: Biometrika

Projekti: Jeta jashtëtokësore dhe mesazhet nga hapësira

IMG_3120  IMG_3128

IMG_3136

Projekti: Healing Plants

Librin mund ta gjeni në linkun në vijim: https://docs.google.com/document/d/1hVQqZjU7nFz_lKLPGsniVTEm3qTesu37fmjE5cH0sck/pub

Projekti: A coffee to wake up with

Projekti: Uji

Projekti: Obeziteti