Wednesday, 15 July, 2020

Të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve

Më datën 23. 4. 2015 ishte për vizitë prindja e klasës I-2 Znj. Lumnije Aliu, e cila mbajti një ligjëratë për të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve. Kjo ligjëratë u shoqërua me video edukative për të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve si dhe me aktivitete në të cilat fëmijët shprehnin përgjegjësitë që ata i kanë dhe njohuritë e tyre në lidhje me këto përgjegjësi. Nxënësit shfaqën kureshtje për të bërë pyetje dhe për të ndarë përvojat e tyre të përgjegjësisë, me të tjerët. Klasat e para falënderojnë Znj. Lumnije për ligjëratën e mbajtur.

IMG_9013 IMG_9016 IMG_9026