Friday, 25 September, 2020

Kuizi i Diturisë 2020

Në shënjim të 1 Qershorit, Ditës së Shkollës e që përkon me Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, u realizua Kuizi i Diturisë me anë të platformës Kahoot, me nxënësit e klasave 6, 7 dhe 8. Entuziazmin ia shtuan kuizit edhe performancat instrumentale të nxënësve të klasave 4 dhe 5.
Me thënien “Imagine With All Your Mind, Believe With All Your Heart, Achieve With All Your Might”, ju urojmë 1 Qershorin!