Saturday, 23 January, 2021

Letra Informative – Prill 2015

Ja numri i ri i Letrës informative. Në të do të mund të lexoni shumëçka rreth aktiviteteve në shkollën Mileniumi i Tretë për këta tre muajt e fundit: shkurt, mars dhe prill. Ju ftojmë ta lexoni!

Redaksia

Letra_informative_prill_2015