Sunday, 24 January, 2021

Orë mësimi në teatrin Oda

Një orë mësimi u realizua në teatrin Oda . Nxënësit mësuan për teatrin dhe skenarin. Idetë e nxënësve do të realizohen në një orë mësimi për temën: Shkrimi gazetareskë .

2015-03-13 10.12.51 2015-03-13 10.12.54 2015-03-13 10.12.57 2015-03-13 10.12.59 2015-03-13 10.13.01 2015-03-13 10.13.05