Sunday, 17 January, 2021

Aktivitetet në shkollën “Mileniumi i Tretë” realizohen edhe me prindër

Në kuadër të temës “Konventa për të drejtat e fëmijëve” në lëndën edukatë qytetare, sot në shkollën “ Mileniumi i Tretë” janë realizuar aktivitete me nxënësit e klasës së VI nga prindi Veton Sylhasi. Falenderojmë prindin në fjalë për kontributin e dhënë.

Aktivitetet e tilla të realizuara nga prindërit janë shumë atraktive dhe të mirëseardhura për nxënësit tanë.

f1 f2 f3 f4 f5 f6