Wednesday, 3 June, 2020

Dita 8: Matematikë dhe Informatikë

Çaste të mësimit të Matematikës e Informatikës përmes video incizimeve e detyrave në aplikacionet online