Wednesday, 3 June, 2020

Dita 7: Gjuhë shqipe dhe Komunikim

Përfundoi edhe një ditë me ëmbëlsinë e Gjuhës shqipe