Wednesday, 3 June, 2020

Dita 4: Shkencat Natyrore

Nxënësit vazhduan me angazhim të denjë edhe sot. I presim detyrat!