Wednesday, 12 August, 2020

Eksperimente me Donikën

Kreativiteti formohet në fëmijërinë e hershme, kur fëmija studion me vëmendje botën. Fëmijët kanë gjithmonë nevojë për të mësuar gjëra të reja.

Ata do të jenë të lumtur nëse ne i argëtojmë dhe i mësojmë rreth botës që i rrethon, duke i lënë për të eksploruar ata vetë.

Të gjitha këto informacione lidhur me eksperimentet e ndryshme që i realizuam në klasë, i ndau sot me ne prindi i klasës parafillore Donika Peja Zagragja.